Rezerwat Przyrody Góra Zborów

Najciekawszym elementem pobliskiego krajobrazu jest Rezerwat Przyrody Góra Zborów. To bardzo malowniczo położona grupa ostańców na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Skałki rezerwatu często są eksplorowane przez miłośników wspinaczki. Z uwagi na atrakcyjność tego miejsca, skierowano tu większość szlaków turystyki pieszej. Więcej informacji na stronie internetowej.

Jaskinia Głęboka,

To największa podziemna forma krasowa rezerwatu przyrody Góra Zborów o długości 190 metrów. Cała trasa jest udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem i oświetlona. Odległość od campingu – 70 metrów. Więcej informacji na stronie internetowej.

Zamek w Ogrodzieńcu

Ruiny zamku znajdują się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i należą do szlaku Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze. Zamek wzniesiono w XIV – XV wieku. Wzgórze, na którym stoi zamek jest najwyższym wzniesieniem Jury Krakowsko-Częstochowskiej (515,5 m n.p.m.)  Podczas wycieczki po jego ruinach można wejść na wysokie baszty i poczuć klimat średniowiecznych mieszkańców. Odległość od campingu – 20 km. Więcej informacji na stronie internetowej.

Foto – Dawid Janocha

Zamki w Mirowie i Bobolicach

Podobnie jak zamek w Ogrodzieńcu, należą do szlaku Orlich Gniazd na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Oba zamki są położone obok siebie i zazwyczaj zwiedza się je w czasie jednej wycieczki, idąc między skałkami około 1,5 kilometra. Więcej informacji na stronie internetowej.

Gród na Górze Birów

To drewniana osada stylizowana na średniowieczny gród z okresu początków państwa polskiego (X-XIII w). Położony w pobliżu Zamku Ogrodzieniec stanowi kolejną atrakcję Podzamcza i Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Usytuowanie Grodu, a także obecność w masywie ostańca licznych jaskiń powoduje, że jest on jednym z najważniejszych kompleksów archeologicznych na Jurze. Więcej informacji na stronie internetowej.