Uwaga!
Ograniczona ilość miejsc na campingu. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

LISTA UCZESTNIKÓW

Na listę uczestników wpisujemy wyłącznie załogi, które dokonały rejestracji i uiściły opłatę w ciągu 7 dni.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA