02.09.2021r.

12:00 – 22:00 – Registrácia, ubytovanie účastníkov
17:00 – Stretnutie Prezidia Dahlie Rallye
20:00 – Večerné stretnutie.
Voľný čas

03.09.2021r.

9:00 – Registrácia, ubytovanie účastníkov
10:00 – Výlet do: Jaskinia Głęboka – pešo cca 2km.
19:00 – Otvárací ceremoniál 24. Dahlie Rallye
19:30 – Večerné stretnutie. Vystúpenie kapely.
00:00 – Spočívať

04.09.2021r.

10:00 – Návšteva hradov Ogrodzieniec a Bobolice – doprava autobusom.
11:00 – Súťaže, prehliadky, spravodlivé
16:00 – Občerstvenie
18:00 – Večerné stretnutie.
00:00 – spočívať

05.09.2021r.

11:00 – Záverečný ceremoniál 24. Dahlie Rallye

Pozor! V závislosti od situácie súvisiacej s obmedzeniami sa môže rally program zmeniť.