Pre účastníkov sme pripravili dva výlety:

1. Výlet do: Jaskinia Głęboka – pešo cca 2km.

2. Návšteva hradov Ogrodzieniec, Mirow a Bobolice – doprava autobusom.